הרשות לפיתוח הגליל
לקבלת עדכונים וחדשות מהרשות לפיתוח הגליל

גובשה רשימת הקריטריונים לקבלת התו הירוק לצימרים

גובשה רשימת הקריטריונים לקבלת "התו הירוק" לצימרים
 
בעלי צימרים המשווקים עצמם כ "ירוקים" ידרשו לעמוד בקריטריונים על מנת לקבל את "התו הירוק".
 

פרוייקט חדשני להענקת "תו ירוק" לעסקים תירותיים אשר חרטו על דיגלם תיירות אקולוגית בר קיימא הושק במסגרת יום עיון לשיתוף הציבור בקביעת הקריטריונים . הרשות לפיתוח הגליל,משרד התיירות ומשרד החקלאות יעניקו לבעלי הצימרים הדרכות, קורסים ובניית מערך שיווקי לתיירות ירוקה בישראל ובעולם.
 
יוזמה משותפת לרשות לפיתוח הגליל ואיגוד ערים לאיכות סביבה גלילי מערבי בשיתוף משרד התיירות והחקלאות תעמיד את הצימרים בישראל בסטנדרטים בינלאומיים לתיירות אקולוגית. 
ענף התיירות ,מהיותו נשען על משאבי הטבע והמורשת של הקהילה המקומית, נדרש  לשמור על עקרונות: שימור הסביבה, צמיחה כלכלית וצדק חברתי. צוות ההיגוי שהוקם לטובת הפרוייקט אימץ עקרונות בסיסיים אשר גובשו ע"י ארגון התיירות העולמית ((WTO – World travel Organization ואגוד חברות התיירות (WTTC-World Travel and Tourism Council
  • שמירה על המערכת האקולוגית תוך הבטחת המשך פיתוח תיירותי.
  •  שימור תהליכים חברתיים ומורשת תרבותית כדי להבטיח כי לצד תהליכי הפיתוח תוגבר השליטה של התושבים על המלך חייהם, על ערכי מורשת ותרבות ושמירה על זהותם הקהילתית
  •  שימור כלכלה בת קיימא על מנת להבטיח פיתוח יעיל מבחינה כלכלית, אך בד בבד מבטיח שימור המשאבים לדורות הבאים.
המודעות הסביבתית של התיירנים וכן של התיירים נמצאת במגמת עליה מתמדת והביאה לצמיחה של נישות תיירות אלטרנטיבית כגון תיירות טבע, תיירות מורשת, תיירות אקולוגית ועוד.
יחד עם זאת לא מעט אטרקציות תיירותיות נתפסות כ"ירוקות" וכברות קיימא בשגגה   כשבפועל הן פוגעות בסביבה. לדוגמא, 'תיירות טבעית', 'תיירות אתגר', ו 'תיירות אלטרנטיבית', מתרחשים בסביבה טבעית, אולם, עלולים לכלול פעילויות הרסניות.   על מנת לקדם את תחום התיירות האקולוגית בישראל , תחום שצובר תאוצה גדולה בעולם, אימצה הרשות לפיתוח הגליל את המלצות הצוותים המקצועיים והחליטה על גיבוש שורת קריטריונים  ישימים לבעלי צימרים. צימריסטים אשר ייקחו חלק בפרוייקט הירוק יזכו לליווי וייעוץ לצד מערכת שיווקית בישראל ובעולם. את הקריטריונים גיבש צוות התכנית בשיתוף הציבור.
 
טלי עומר, מהרשות לפיתוח הגליל, אמרה בסיום האירוע ש היא מקווה שהצימרים יהיו יריית הפתיחה וכי היא מאמינה שעוד השנה מפעילי אטרקציות, מלוניות ובתי מלון יזהו את הפוטנציאל התיירותי ויחברו ליוזמה.   בין הקריטריונים שבעלי הצימרים יצטרכו להוכיח :
בנייה וביצוע תכנית לניטור תקופתי ונקיטת אמצעים בהתאם לתוצאות הניטור , מזעור השימוש במשאבים , מחזור ושימוש וחוזר,שימוש בחומרים ידידותיים לסביבה, חינוך והסברה: צוות עובדים, קהילה מקומית, המבקרים , תרומה לסביבה ולקהילה המקומית: (כספית או אחרת) ,התאמה לסביבה המקומית: שימוש בחומרים מקומיים, התאמה לנוף המקומי, אי הפרעה לסביבה ,שימור הסביבה: אי פגיעה בסביבה בזמן תפעול העסק וכן בעת בניה או שיפוץ.
סגור חלון