הרשות לפיתוח הגליל
לקבלת עדכונים וחדשות מהרשות לפיתוח הגליל

מועצת ארגוני העולים בישראל

מועצת ארגוני העולים (MIO) הינה עמותה רשומה המאגדת, מייצגת ומתאמת את פעילותם של 22 ארגוני העולים, המעניקים מגוון שירותים חיוניים לאלפי עולים חדשים מ- 65 ארצות מוצא שונות מרגע הגיעם ארצה ועד לקליטתם המוצלחת בחברה הישראלית.
עיקר עבודת הארגונים המסונפים למועצה מתבצעת באמצעות כ- 18,000 מתנדבים ,עולים וותיקים ברובם, שפרושים ב- 184 לשכות שירות ברחבי הארץ, ונעזרים בצוות מנוסה וחדור תחושת שליחות המונה כ- 40 רכזים מקצועיים.
ארגוני העולים מהווים עבור העולים החדשים כעין תחנה לעזרה ראשונה, בה הם יכולים למצוא אוזן קשבת לבעיותיהם ולקבל בשפתם, ייעוץ ,הכוונה ותמיכה בצעדיהם הראשונים בישראל.
כשלושה מיליון עולים שהגיעו ארצה והשתלבו בחברה הישראלית מאז קום המדינה מהווים עדות מוחשית לחיוניות פועלם של ארגוני העולים כנדבך חשוב ומכריע בתהליך קליטתם המהיר והמוצלח, במקביל לטיפול שהם מקבלים מצד רשויות המדינה והסוכנות היהודית.
בנוסף לתאום פעילותם השוטפת של ארגוני העולים, אחת המטרות העיקריות של מועצה מאז יוסדה בראשית שנות ה-80 היא לשמש כשדולה פעילה לקידום ושמירת זכויות העולים בפני כל הרשויות המעורבות בתהליך קליטתם, רווחתם והשתלבותם בחברה הישראלית.
סגור חלון