הרשות לפיתוח הגליל
לקבלת עדכונים וחדשות מהרשות לפיתוח הגליל
הרשות לפיתוח הגליל » מחלקות » הטבות בצפון » הטבות לחיילי מילואים

הטבות לחיילי מילואים

החלטה מס' 1175 של מועצת מינהל מקרקעי ישראל , מיום 5/1/2009 בכל הארץ, חייל מילואים פעיל זכאי להנחה בת 15% במחיר הקרקע הנהוג בהתאם לאזור העדיפות הלאומית, ובלבד שגובה ההנחה לא יעלה על 50 אלף ש"ח. הנחה זו מתייחסת רק להקצאות קרקע למגורים בבנייה נמוכה, שנמכרו בדרך של פרסום הרשמה והגרלה או בפטור ממכרז .
בשל כפל ההנחות לאזורי עדיפות לאומית יצא שחייל מילואים שיקנה אדמה כמצויין , למשל באזור עדיפות לאומית א' בו משלמים ברגיל 31% מערך הקרקע , ישלם רק 26.35% מערך הקרקע. ההחלטה אינה חלה על קרקע המשווקת במכרז פומבי.

בקרוב צפויות להיכנס לתוקף הקלות למילואימניקים בקריטריונים לקבלת ההנחות על רכישת קרקעות - עופר פטרסבורג 20/5/2012

סגור חלון