הרשות לפיתוח הגליל
לקבלת עדכונים וחדשות מהרשות לפיתוח הגליל

פרויקט דלתא - ארכיון

פרוייקט דלתא הוא מיזם במסגרת תכנית מורשת תרבותית באירופה ומדינות הים התיכון

(EUROMED HERITAGE) תכניות אלו מטרתן ליצור דו שיח בין עמים ומדינות על רקע תרבותי.

מיזם דלתא מנסה ליצור מודל למערכת תרבותית אזורית (TCS )

שבה ניתן לשמר ולהעצים ולפתח את משאבי התרבות ע"י אינטגרציה של

תרבות חומרית ולא חומרית, תשתיות,שירותים, וסקטורים יצרניים.

מושאי המיזם:

  • סביבה ונוף  -  שימור ופיתוח משאבי המורשת התרבותית
  • כלכלה  -  מיצוי הפוטנציאל הכלכלי של המורשת התרבותית
  • חברה  - חיזוק המודעות והרחבת מעגל המועסקים בעבודות הקשורות למורשת תרבותית

 

במיזם דלתא שותפים מוסדות מאיטליה, ספרד, צרפת, מרוקו, אלג'יר, ירדן,

הרשות הפלשתינאית וישראל.

כל השותפים יוצרים מודל במרחב תכנון מוגדר כשבישראל נבחר הגליל העליון ההררי.

תוצאות מצופות: פיתוח כלים לאינטגרציה והעצמת המורשת התרבותית

אינוונטר של משאבי המורשת התוויית תוכניות אב לשימור ופיתוח משאבי התרבות באזור

יישום פרויקטים לשמור ופיתוח משאבי התרבות יצירת שותפויות בינ"ל ורשתות פעולה מקומיות

במטרה לעודד תיירות תרבותית

 

השותפים המרכזים בישראל:

רשות העתיקות מובילה את הפרוייקט בשיתוף הרשות לפיתוח הגליל

הקרן קיימת לישראל, רשות הטבע והגנים הלאומיים,

המועצה לשימור אתרים, החברה הממשלתית לתיירות,

מנהלת לפיתוח תשתיות ותיירות צפת עמותות תיירות.

 

מיכאל כהן  -  רשות העתיקות מתאם הפרוויקט בישראל

 

 

 

סגור חלון