הרשות לפיתוח הגליל
לקבלת עדכונים וחדשות מהרשות לפיתוח הגליל

פרויקט RIS

פרויקט RIS - כללי

בשנת 2005 אישר האיחוד האירופי ל"רשות לפיתוח הגליל", כקורדינטור, יחד עם מיג"ל- מרכז ידע גליל ומ.ט.י. אצבע הגליל פרויקט של "פיתוח אסטרטגיה לחדשנות באזור הגליל המזרחי". הפרויקט ארך שלוש שנים ושיתף שלושה גורמים מאירופה . מטרת הפרויקט היתה לשלב גורמים רבים ומגוונים בגליל ולבנות תוכנית לטווח ארוך של החדרת חדשנות ויזמות למפעלים וארגונים תוך שילוב מוסדות המחקר והאקדמיה בגליל, כמנוף לפיתוח כלכלי.

לפרסום המלא...

פעילויות עם גורמים בחול וביקורה של משלחת טורקית

סיכום פעילויות שנערכו עם גורמים בחו"ל

לפרסום המלא...

סגור חלון