הרשות לפיתוח הגליל
לקבלת עדכונים וחדשות מהרשות לפיתוח הגליל

פרויקט RIS - כללי

תקציר
בשנת 2005 אישר האיחוד האירופי ל"רשות לפיתוח הגליל", כקורדינטור, יחד עם מיג"ל- מרכז ידע גליל ומ.ט.י. אצבע הגליל פרויקט של "פיתוח אסטרטגיה לחדשנות באזור הגליל המזרחי". הפרויקט ארך שלוש שנים ושיתף שלושה גורמים מאירופה -שנים מגרמניה (Steinbeis Europa Zentrum; Anhalt University) וגורם נוסף מאסטוניה (Institute of Baltic Studies) שיש להם ניסיון קודם בביצוע פרויקט RIS בארצם.
 
מטרת הפרויקט:  לשלב גורמים רבים ומגוונים בגליל ולבנות תוכנית לטווח ארוך של החדרת חדשנות ויזמות למפעלים וארגונים תוך שילוב מוסדות המחקר והאקדמיה בגליל, כמנוף לפיתוח כלכלי.
השותפים:  
 
 
 
המוסד
אתר האינטרנט
אחראי
דואר אלקטרוני
"הרשות לפיתוח הגליל" 
פרופ' אורי מר-חיים
 
 
מר משה דוידוביץ
  
מיג"ל
ד"ר דוד כהן
מ.ט.י. אצבע הגליל
גב' דורית אלמליח
Steinbeis Europa Zentrum
גב' פטרה פיכנר
 
Institute of Baltic Studies
מר רנה טניסון
 
Anhalt University
פרופ' אינגו שלננברג
 
 
הפרויקט החל בשנת 2005 והסתיים בשנת 2007, לאחר שלוש שנות פעילות. בין התאריכים 13 עד 18 ליוני 2005 נערך כנס השקה והתנעה של הפעילות       (Kick-off Event) ואליו הגיעו העמיתים מאירופה יחד עם אנשי הגליל (אנשי תעשייה, עסקים, אקדמיה ממסד ועוד) להצגת עיקרי הפעילויות אצלם ודיון בנושאים הקשורים בחדשנות וקידום ה"אשכולות" בגליל. במסגרת הפעילות של ה"רשות לפיתוח הגליל" גם נערך "כנס הגליל" במכללת בראודה שעסק בעיקר בנושא "אוניברסיטת הגליל" ובו הרצו ראש הממשלה אריאל שרון, 6 שרים וסגני- שרים, מנכ"ל משרד, נציגי RIS ממוסד סטיינבייס מגרמניה פרופ' היינץ טראש ופרופ' אורי מר- חיים מ"הרשות לפיתוח הגליל" ומיג"ל.
 
הפרויקט נתמך ותואם בישראל עם "המשרד לפיתוח הנגב והגליל".
הפרויקט קיבל מימון מהקהילה האירופית, מתוכנית ה"אזורי החדשנות באירופה" – IRE

הקדמה
מדוע אנו חושבים שיש צורך בגליל להפעיל פרויקט של פיתוח איזורי לחדשנות.
1.          הגליל העליון השתתף ב"רשת אירופית" Strengthening Academic Industrial LinksSAILשעסקה בנושא "קידום הקשרים אקדמיה – תעשייה", ולימוד מניסיון ארצות ואזורים אחרים באירופה. כתוצאה מכך התחלנו בהקמת צוות הגוי בגליל ליישום מסקנות מאירופה. כתוצאה מהפעילות השתנתה ה"מפה של אזורי חדשנות באירופה" מאוקטובר 2002 וישראל (סימון הגליל) נכללת בה ראה:  http://www.innovating-regions.org/index.cfm).
 
2.    באירופה יש הדגשה על 3 כיוונים:  1. ליצירת אינטגרציה - התארגנות איזורית ולא רק במערך של מדינות. 2. לפיתוח כלכלי - החדרת חדשנות ויזמות. 3. לפיתוח כלכלי - התארגנות אשכולות.
 
3.    הצורך בהקמת אשכולות באזורי פריפריה מאד מודגש באירופה ובארה"ב בגלל הצורך בהתארגנות של מפעלים קטנים ובינוניים לשם קידומם הכלכלי. הגדרת האשכול Cluster שונה במקומות שונים, ויש להבדיל בין רשתות, התארגנויות ואשכולות   (Networks, Clusters, Consortium). בגליל הכיוון הוא יותר למערכת קונסורציום, כלומר שילוב בין גורמים שונים למטרה משותפת. בגישות המודרניות יותר, אותן מפתחים היזמים בגליל, אין התייחסות ל"אשכול" רק בתחום אותו סקטור עיסקי אלא מדובר גם על "אשכולות" בינתחומיים של מפעלים, גורמי מחקר ועסקים.
 
4.    נזכיר שני אספקטים חשובים בפיתוח אסטרטגיה של הקמת "אשכולות". האחד - ניצול יעיל יותר של נכסים. זה כולל מערכת המירכוז התעשייתי, ידע, נכס פיזי, נכס סוציאלי, נכסים הוניים, שיפור והטבת תנאים. השני - פיתוח אסטרטגיות להאצת הגידול ולמשיכת תעשיות חדשות לאזור הגליל ולפיתוח מקומות עבודה. זה כולל פעילויות לפיתוח "תעשיות מבוססות-אשכול", צעדים ליצירת מעורבות, פעילויות לבניית ואירגון מערכת שירותים, צעדים לבניית כוח-העבודה של ה"אשכול", צעדים לשיווק, פעילויות לעורר ולגרות יזמות וחדשנות ופעילויות למציאת מקורות כספיים והשקעות.
 
5.    הצורך בגליל לבניית אשכולות הוא: 1. בניית מסה קריטית למפעלים קטנים. 2. חוסר במו"פ במפעלים שיוכל להתהוות רק בשילוב מאמצים. 3. הכוונה המפעלים בפריפריה ליצוא (כשרובם עדיין קבלני משנה).   4. החדרת יזמות וחדשנות ברמה אזורית שהכרחית לקידום כלכלי אזורי.   5. יצירת קשרים בין יזמים כדי לחזק את השותפות בין הגליל לגורמי ידע, עסקים ותעשייה בעולם. בגליל קיימים כיום 5-6 אשכולות בדרגות פיתוח שונות.
         
 
רשימת המשימות של הפרויקט ארוכה, ומתחלקת בפרויקט שלנו (כמו גם בפרויקטי RIS האחרים באירופה) לשלושה שלבים. בפרויקט GAL-EDGE שלנו הפירוט של המשימות שלקחנו על עצמנו הוא:
שלב ראשוני (0)
×      בניית המבנה הארגוני לפרויקט, כולל ועדת הגוי אזורית
×      בחירת מומחים מישראל, גרמניה ואסטוניה
×      בנייה של הסכמה (קונסנזוס) אזורית לנושאים שיש לתת להם עדיפות
×      "חתימת הסכמים" עם הגורמים העיקריים בגליל למחויבות לפרויקט
×      בניית שיתוף פעולה עם השותפים מחו"ל
×      ביצוע סקר ליכולות הכלכליות וליזמות בגליל
×      ניתוח היכולות התעשייתיות, חקלאיות, תיירותיות וטכנולוגיות בגליל וכיוון התפתחותם
×      ביצוע SWOT של חברות בגליל
×      ניתוח היכולות לשיתוף פעולה ורישות עם גורמים באירופה ובניית קשרים
×      סקירה של התהליכים בגליל לפיתוח כלכלי
×      השוואת היכולות בגליל לנעשה באירופה ובעולם
 
שלב ההפעלה (1)
×      יישום של המדדים שנקבעו בשלב הראשוני
×      ביצוע SWOT של האזור
×      ניתוח הצרכים של הגליל
×      ניתוח ההיצע של הגליל
×      בחינת התרומה של גורמי "העברת טכנולוגיה"
×      הכנה של טיוטא לאסטרטגיה לחדשנות בגליל
 
שלב היישום (2)
×      הגדרה, יישום ובחינה של פעילויות ממשיות בגליל
×      הקמה של אשכולות בינתחומיים בגליל
×      הקמה של מערכת מעקב והערכה
×      עזרה בפיתוח של מוצרים חדשניים
×      אישור האסטרטגיה ע"י גורמים מובילי מדיניות בגליל
×      עזרה למפעלים ליישם את האסטרטגיה
×      בנייה של מערכת לקשרים עם מדינות באירופה
×      הפצה של ידע על הפרויקט בגליל בארץ ובעולם
×      בניית אשכולות עם גורמים בגרמניה - InnoRegio
×      הכנה ובנייה של מערכות יישומיות
 
בפרויקט GAL-EDGE הישראלי יש הרבה הבדלים מפרויקטים דומים באירופה בגלל ההדגשה היישומית בפרויקט. כבר בשלבים ראשונים אנו מתחילים בקידום פרויקטים ורעיונות ולא מחכים לתוצאות הסקרים והבדיקות (שאחוז גדול מהם ידוע מראש, גם באזורים אחרים באירופה).
הפרויקטקיבל דירוג מאד גבוה בבחינה של ההצעות ע"י האיחוד האירופי בגלל הגישה היישומית שלו ומבחינות רבות שונה מהנעשה כיום בכ - 32 אזורים אחרים באירופה המבצעים פרויקטי RIS.
 
סגור חלון