הרשות לפיתוח הגליל
לקבלת עדכונים וחדשות מהרשות לפיתוח הגליל
הרשות לפיתוח הגליל » מחלקות » רפואה ומדע » פרויקט RIS » פעילויות עם גורמים בחו"ל

פעילויות עם גורמים בחול וביקורה של משלחת טורקית

 

(כתבת ארכיון)

משלחת טורקית מאזור "מרסין" בדרום-מזרח טורקיה ביקרה בגליל בתאריכים 9-10 למאי. המשלחת הגיעה לביקור בגליל ובפרויקט RIS - "פיתוח אסטרטגיה לחדשנות בגליל" וכללה 9 איש מאזור מרסין בטורקיה, בראשות מושל האזור מרסין. בין חברי המשלחת סגני נשיאי אוניברסיטאות, מנהלי פארקי התעשייה ואנשי התאחדות התעשיינים ואנשי תעשייה, ומנהלי פרויקט RIS במרסין. המשלחת נפגשה עם אנשי הפרויקט, ביקרה במיג"ל- מרכז ידע גליל, ונפגשה עם חוקרים, אנשי מו"פ צפון והגורמים העוסקים בפיתוח אזורי, באזור התעשייה תל- חי, ב"חברה לפיתוח הגליל" וב"קירור- גליל", במעבדה לאיסום פירות, במ.ט.י. אצבע הגליל ובחממה הטכנולוגית מיט"ב. המלחת התרשמה מאד מהשיחות והדיונים שהיו לה עם האנשים במקומות השונים, והביעה רצון רב להמשיך וללמוד מהניסיון שנצבר בגליל. בדיוני הסיכום נבחנו אפשרויות לשיתוף פעולה והמשך דרכי ההידברות בין האזורים. המשלחת המשיכה למפגש בפרויקט RIS בירושלים ובתערובת אגריטך.

 
פעילויות עם גורמים בחו"ל:
 
מטרת הפעילות: הגברת הקשרים עם גורמים באירופה ובחו"ל לשם הגברת היצוא, מכירת וקניית ידע והאצת הפיתוח במפעלים ובעסקים.
דרכי העבודה:   1. קבלת הצעות ממפעלים ועסקים לצרכיהם.
2.      ביקור במפעלים לשם בחינת צרכים ועניין בשיתוף פעולה, והגדרת ה"מטרה בחו"ל".
3.      פגישות בחו"ל עם גורמים שונים המביעים עניין בשת"פ, ובעקבות זאת חיפוש גורמים מתאימים בגליל (או בישראל ככלל) ויצירת ה"שידוך".
4.      ארגון כנסים עם גורמים מחו"ל שמגיעים לישראל ולגליל, והכוונה למפעלים.
5.      הפניית הצעות לשיתופי פעולה שמגיעות מחו"ל (בעיקר מאירופה) בנושאי "התוכנית השישית - FP6" לגורמים מתאימים ועזרה בהכנת הצעות או מילוי שאלונים.
6.      עזרה בניית תוכניות לשיתוף פעולה תעשייתי.
תוצאות:
נערכו כבר ביקורים במספר חברות באירופה לבחינת אפשרויות לשת"פ והיה גם ביקור בישראל של נציגים מאירופה שלאחריו התקדמו המגעים עם מספר חברות.
 
כתוצאה מהפעילות בפרויקט יש מספר פרויקטים משותפים עם הפרטנרים מאירופה שהוגשו לתוכנית FP6 של האיחוד האירופי ומספר מהן גם אושרו והוקצבו להם כספים של התוכנית השישית. יש גם מגעים מתקדמים להצעות נוספות. חלק מההצעות הנ"ל הן במפעלים וחלקן במיג"ל ובגורמי מחקר באזור.
סגור חלון