הרשות לפיתוח הגליל
לקבלת עדכונים וחדשות מהרשות לפיתוח הגליל

קרנות, מענקים והלוואות

הקרן לסיוע לעסקים קטנים

חברת תבור משמשת כגוף המתאם של הקרן מטעם המדינה.

לאתר הבית

הקרן לעידוד השיווק לחול

מידע כללילציבור הרחב מאתר משרד התמ"ת.

קישור לדף

קרן היערכות לחשיפה

לצורך היערכות שנועדה להתמודד עם חשיפת המשק  ליבוא מתחרה.

קישור לדף

קרן הגליל

הלוואות לעסקים קטנים בגליל.

לאתר הבית

האגודה הישראלית להלוואות ללא ריבית

מספקת הלוואות ללא ריבית לעסקים קטנים, לפרטיים, לנזקקי סיוע רפואי, לזוגות צעירים, נפגעי טרור ועוד.

לאתר הבית

קרן ק.י.פ. לעידוד יוזמות פרטיות

מסייעת לעולים חדשים ולצעירים ישראלים בהקמת חברות קטנות באמצעות הלוואות בתנאים נוחים.

לאתר הבית

קרן צפונה לעסקים

הלוואות לעסקים בצפון.

לאתר הבית

קרן שמש

לעידוד יזמים צעירים.

לאתר הבית

קרן פיטסבורג

לעסקים באזור כרמיאל משגב.

לאתר הבית

קרן ניו יורק

הקמת עסק או הרחבתו לעולים מארצות מצוקה.

קישור לדף

סגור חלון