הרשות לפיתוח הגליל
לקבלת עדכונים וחדשות מהרשות לפיתוח הגליל
הרשות לפיתוח הגליל » מחלקות » תיירות » יזמות תיירותית בגליל

יזמות תיירותית בגליל

מפת אזורי פיתוח לתיירות

מפת אזורי הפיתוח קובעת את האזורים בהם מתכוון משרד התיירות לקדם את פיתוח התיירות ולהביא למיצוי את הפוטנציאל התיירותי באמצעות סיוע להקמת מיזמים תיירותיים.
מתוך אתר משרד התיירות.

קישור לדף

החלטה 1101 - תעסוקות לא חקלאיות בנחלות

התיירות הכפרית החלה, כתוצאה מהמשבר העמוק שפקד את החקלאות בישראל לפני כ 25 שנה והוליד עמו שינוים כלכליים וחברתיים רבים . במקרים רבים מהווה התיירות הכפרית מקור פרנסה נוסף המחזק את החקלאות ובמקרים אחרים מהווה מקור פרנסה חלופי ששומר על צביון המושב והמרחב הכפרי.
בשנים האחרונות התקבלו מספר החלטות במועצת מקרקעי ישראל בנוגע לזכויות התיירות הכפרית במושבים.
ביוני 2011 התקבלה החלטת בג"צ המאשרת את החלטה 1101 "תעסוקות לא חקלאיות בנחלות".
להלן מספר דגשים רלוונטיים לתיירות הכפרית מתוך ההחלטה

לפרסום המלא...

סגור חלון