הרשות לפיתוח הגליל
לקבלת עדכונים וחדשות מהרשות לפיתוח הגליל

קול קורא "יוזמים תרבות גלילית" 2018 - עדכון מועד הגשה 1.6.18

יוזמים תרבות בגליל- קול קורא- 2018

יזם בתחום התרבות ?
יש לך מיזם אשר יכול לחולל שינוי תרבותי – חברתי?
אנו מזמינים אותך לקחת חלק בפרויקט "יוזמים תרבות בגליל" ולהוביל את המיזם שלך קדימה.

רשות לפיתוח הגליל, בשיתוף פעולה עם המועצה הבריטית, מזמינות יזמים בתחומי התרבות והאמנות הפועלים במרחב הגליל (כהגדרתו בחוק הרשות לפיתוח הגליל, התשנ"ג - 1993), להגיש מועמדותם לתכנית "יוזמים תרבות בגליל" להכשרת יזמים בתחום התרבות.
הרשות לפיתוח הגליל והמועצה הבריטית מאמינות כי הגליל מהווה כר משמעותי ליצירה תרבותית המשלבת חדשנות בזכות הנכסים הטבעיים הקיימים בו המאפשרים ליזמים לצאת מהקופסא. עוד מאמינות כי יזמות תרבותית-יצירתית משתלבת בתהליכים כלכליים ובכוחה להניע שינוי משמעותי בתחומי הקהילה, האמנות והחברה באיזור ולפיכך, פותחות תכנית ייחודית המיועדת לתת לכך מענה.
התכנית המבוססת על מודל: Cultural Skills Program in Entrepreneurship and Innovation". מיועדת ליזמים, אמנים ויוצרים מתחומי האמנות השונים, המעוניינים לפתח או העוסקים בפיתוח יוזמה תרבותית- חברתית מחוללת שינוי במרחב הגליל.
בתם ההכשרה יוזמנו משתתפי התכנית להגיש בקשה לפיתוח הפרויקטים. הפרויקטים המצטיינים יזכו במלגות הזנק אשר יסייעו להם לצאת לדרך.
עלות התכנית הינה 500 ₪ למשתתף.

ניתן להגיש מועמדות לתכנית עד תאריך  01/06/2018  בשעה 12:00

יש למלא את טופס ההרשמה המקוון (לפתיחת הטופס יש ללחוץ על הקישור)  (את הטופס המקוון עד ל 01/06/18)

ואת הקבצים הנוספים הנדרשים יש לשלוח
בדוא"ל
Galil.gov.il@gmail.com (את הקבצים הנוספים ניתן לשלוח עד ל 05.06.18)
המועמדים אשר הפרויקטים  שיציעו ימצאו  מתאימים יוזמנו לראיונות אישיים אשר יתקיימו במשרדי הרשות לפיתוח הגליל, פארק תעשיה בר לב.
 שלבי התוכנית:

שלב א
השלב הראשון של התכנית, יתקיים במשרדי הרשות לפיתוח הגליל במשך חמישה ימים רצופים במהלך סוף יוני 2018. הוא יכלול תכנית הכשרה אשר פותחה על ידי NESTA (ארגון ללא מטרות רווח אשר חרט על דגלו את המשימה של עזרה ליזמים ולארגונים להביא רעיונות גדולים לחיים).
שלב א' של התכנית יערך כולו בשפה האנגלית והנוכחות בכל המפגשים הינה חובה.

שלב ב'
חונכות אישית - יולי - אוגוסט 2018, בתום למידת העמיתים יבחרו מספר פרויקטים מובילים אשר ימשיכו לשלב חונכות עם יועצים מומחים למען פיתוח הרעיון לכדי יצירת פרויקט על פי תכנית עבודה..

שלב ג'
מענקי יצירה - ספטמבר 2018 , בתום החונכות תתכנס הוועדה בשנית ויבחרו שלושה פרויקטים הממחישים את הקשר החזק ביותר בין תרבות ואמנות ליזמות קהילתית, יצירתית וברת קיימא . לרשות הפרויקטים הנבחרים תעמוד מלגה לסכום השקעה ראשוני לשם מימוש התכנית ( בתחומים אשר יאושרו על ידי הרשות לפיתוח הגליל)
הזוכים במענקי היצירה ידרשו לעמוד בדרישות הוראת תכ"ם 6.2.0.2 ולמלא טופס בקשת פרט לתמיכה בנוסח המצורף לקול קורא זה.

תנאי סף להצטרפות לתוכנית:

1. המיזם מתקיים בגליל.
2. מגורים בגליל- יתרון.
3. היכרות ומעורבות במיזם כלשהו בשנתיים האחרונות (עיסקי / חברתי / תרבותי)
4. זיקה תרבותית חברתית לנעשה בגליל.
5. המיזם קיים לכל היותר 3 שנים.
6. מחזור כספי עד 100,000 ₪ בשנה.
7. ידיעת השפה האנגלית (ההכשרה תעשה ברובה בשפה האנגלית).
8. ראיון אישי והתחייבות על השתתפות בכל מפגשי התכנית ככל שידרש.
9. תשלום דמי השתתפות בסך 500 ₪ אשר לא יוחזרו במקרה של ביטול החל משבועיים לפני תחילת הסדנה.
10. חתימה מראש על טופס בקשה למלגה בהתאם להוראת תק"מ למקרה שיבחר לשלב ג' של התכנית. טופס זה ייתן לעוברים את שלב הראיונות.
* ככל שיחול מס על המלגה יהיה רשאי היזם להמציא אישור תאום מס וככל שלא ימציא ינוכה מס על פי דין.


הגשת המועמדות לתוכנית הינה עד לתאריך 29.5.18 בשעה 12:00
יש להעביר את כל החומרים המתבקשים לרשות לפיתוח הגליל
בדוא"ל Galil.gov.il@gmail.com.


אנא צרף:

1. צילום תעודת זהות כולל הספח

2. קורות חיים.

3. תיאור המיזם.

4. חומר שיווקי של המיזם.

5. אישור רו"ח על גובה המחזור הכספי או תעודת עוסק מורשה.

6. המלצות אם ישנן.

• למען הסר ספק, כל האמור בקול קורא זה בלשון זכר מתייחס גם לנקבה.

* כל האמור לעיל כפוף להרשאות תקציביות.
*ייתכנו שינויים בלוחות הזמנים.
* המלגות מותנות בין השאר בכך שאכן ימצאו מיזמים ההולמים את מטרות התוכנית ואת הצרכים במרחב הגליל.
אין הרשות לפיתוח הגליל ו/ או המועצה הבריטית מתחייבות מראש על מתן מלגות למי שממשתתפי התוכנית

סגור חלון