הרשות לפיתוח הגליל
לקבלת עדכונים וחדשות מהרשות לפיתוח הגליל

פארקי תעשייה

רשימת מינהלות פארקי התעשייה - מתוך אתר התמ"ת

רשימת מינהלות פארקי התעשייה האזוריים - באזורי הפיתוח והעדיפות הלאומית. הרשימה מאתר משרד התמ"ת, המינהל לאזורי פיתוח

לרשימת המינהלות

סגור חלון