הרשות לפיתוח הגליל
לקבלת עדכונים וחדשות מהרשות לפיתוח הגליל

חממות התיירות בגליל - סיוע לעסקים תיירותיים

מטרת הפרויקט:
תפקידה של מערכת חממות התיירות - מרכז חונכות ויעוץ בתיירות של הרשות לפיתוח הגליל  ומשרד התיירות -הוא לסייע ליזמים להקים או להרחיב עסקים קטנים ובינוניים בתחום התיירות, במטרה לפתח את ההיצע התיירותי בגליל ובמטרה ליצור מקורות תעסוקה והכנסה חליפיים באזורי הפריפריה.
 
 
על התהליך: 
התכנית הרעיונית של היזם מוצגת בפני צוותההיגוי של החממה הכולל את נציגי הרשות לפיתוח הגליל ,משרדי התיירות והחקלאות, עמותות התיירות, והרשות המקומית.
צוות ההיגוי קובע את מסלול הסיוע לפרויקט ומכוון את היזם לייעוץ מקצועי בתחום הנדרש. צוות ההיגוי בכלל ורכז החממה בפרט, ממשיכים במעקב ובלווי הפרויקט עד לשלב הפעלתו.
 
אופי העסקים הזוכים לליווי:
  • חדרי אירוח כפרי במושבים, קיבוצים, יישובים קהילתיים
  • מסעדות ייחודיות, פונדקים וכד'.
  • מפעלי חקלאות פעילים: יקבים, בתי בד, קטיף עצמי, תיירות חקלאית
  • פעילויות רוחניות חווייתיות
  • מסחר תיירותי   
  • ועוד...
הסיוע בשלב הראשון מתבטא בהצמדת יועץמקצועי ליזם, שתפקידו לאבחן את הרעיון של היזם, ו/או לבדוק את הכדאיות הכלכלית, או להכין פרוגראמה, ובשלבים המתקדמים גם ללוות את הקמת והפעלת העסק. החממה מסבסדת 75% מעלות הייעוץ ליזם .

סיוע במימון לפרויקטים ניתן מקרנות מיוחדות שהועמדו למטרה זו ע"י הרשויות והבנקים.
  
מערכת חממות התיירות פועלת במשולב עם משרד התיירות , החקלאות, מרכזי טיפוח יזמות (מט"י) ועם עמותות התיירות האזוריות. כל חממה אזורית מופעלת ע"י רכז החממה שהוא מנהל המט"י או מנהל עמותת התיירות באזור.
 
 
מדי שנה מעניקה החממה ליווי לעשרות יזמים ובעלי עסקים.

ליצירת קשר - פנו למט"י הקרוב לאזור מגוריכם או לרשות לפיתוח הגליל

סגור חלון