הרשות לפיתוח הגליל
לקבלת עדכונים וחדשות מהרשות לפיתוח הגליל

תהליך המיון והדרישות ממשתתפי התוכנית

על המשתתפים לקחת חלק בכל שלבי התוכנית ללא יוצא מהכלל!

ממשתתפי התוכנית מצופה:

• לעמוד בדרישות התכנית ולהגיע למפגשים

• להשתתף באירועים עתידיים הקשורים בתכנית דוגמת תערוכות ומפגשי בוגרים

• להגיש דו"חות פעילות על-פי לוחות זמנים שיקבעו מראש

• לקדם את תכנית "יוזמים תרבות" ולקחת חלק בפעילויות שנועדו לקידום המיזם בתקשורת
המועמדים יובאו בפני ועדה המורכבת מנציגי הרשות לפיתוח הגליל והמועצה הבריטית .

הועדה תעריך את המועמדויות באמצעות הקריטריונים הבאים:

רלוונטיות לתחומי התכנית

• איכות התוכן האמנותי של היוזמה המוצעת

• זיקה תרבותית חברתית לנעשה בגליל

• פוטנציאל ההיתכנות העתידית של היוזמהסגור חלון